Баҳриддин Садриддинов ижоди

Баҳриддин  Садриддинов ижоди
Эй дил, тингла, бир нафас,
сенга хушхабарим бор,
Менга ўзимдин ўзга на хату,
на хабарим бор.
Ишқ оловдир, ё бир сас,
Баҳриддин, қилма ҳавас,
Эй дил, тингла бир нафас,
сенга хушхабарим бор!
 
* * *
Бўзлов тупроқ, сеҳр кўрдим,
Сен деб ғурур туйгайдирман.
Сен – меҳрсан, ишқсан, юртим,
Заррангни ҳам суйгайдирман.

Ўтмишимдир қай бир харсанг,
Келажагим – унган майсанг,
Гуллар экан сойдаги санг,
Ҳидлаб-ҳидлаб тўйгайдирман.

Ғофилларким англасинлар,
Бахтинг порлар тонглар – саҳар,
Чумчуқларинг чанқаса гар,
Кафтимдан сув қуйгайдирман.

Дарс ўқийман ҳар боғингда,
Қулоқ тутиб сабоғига,
Ҳар дарахтинг япроғига,
Мен қалбимни қўйгайдирман.

* * *

Осмондан тўкилар инжулар,
Лаҳзалар бир лаҳза тўхтамас.
Қайғулар кўксимдан ундилар –
Сабаблар сабабга ўхшамас.

Тонгларнинг ёзуви кўм-кўкдир,
Тоғлар тонгга тутди сиёҳдон.
Севинчимнинг адоғи йўқдир,
Етаклаб бораяпман сиз томон.

Бораяпман, қорачиқда чўғ,
Умидларим – камалак тусда.
Чорлар, чорлар ул қадим андуҳ,
Ёлғонлар беркинар афсусга.

Инон, соғинч – оятдир, қадим.
У ростгўйдир – мангу муҳаббат.
Ниятни юракка қададим –
Елкамдан тўкилди қабоҳат.

Олам гўзал. Асло тенгги йўқ,
Ҳар йил гуллар отамнинг юрти.
Дарахтида сайрагай чумчуқ –
Ҳақгўй сойда юзимни кўрдим.

Мен англадим ўзимни ўзим –
Кўксимга қадалар хотирлар.
Тошларни бир кун уйғотар тўзим,
Қуш каби, қуш каби потирлаб.

Йилларни йил каби ўткарсам –
Қўшиқ ўргатарман булбулга.
Шамол эсса, қайта кўкарсам –
Айланарман ёввойи гулга.

* * *

Шеър – бу руҳнинг ўтинчидир:
Ё гул бўлар, ё мушт бўлади.
Шоир аҳли ўткинчидир –
Учиб кетар қуш бўлади.

Кўзларида йиғлар ҳавас,
Юлдузлар маст, ойлар ҳам маст,
Девонадир, телба эмас –
Кўкни суйган куч бўлади.

Шеър – ўкинчдир, тордир кўкрак,
Шеърга сиғмас битта юрак,
Шивирлаш, дер, майса, чечак –
Гаплашмаса кеч бўлади.

Шеър – Эгамнинг ҳимматидир,
Ғилмонларнинг сумбатидир,
Зарлардан ҳам қимматидир,
Телбаларга эс бўлади.

Шеър қушларга яқин қилгай,
Бир ошиқни оқин қилгай,
Кесакдан ҳам чақин қилгай,
Шеър айтмаса, ҳеч бўлади.

Кимларда – зар, шоирда – ғам зиёда,
Шоир шеър деб оворада,
Қайтиш қилса, у дунёда –
Париларга дуч бўлади.

* * *

Осмон узилмайди. Ерга тушмайди.
Осмон босиб турар. Кўтаради ер.
Тошбақа осмонга ҳечам учмайди –
Икки карра икки – тўртдир, барибир.

Осмон олис. Ер қаттиқ. Билдирма.
Сабрга беркинган аталмишдир дур.
Умринг ўтаётир, чалиб чилдирма –
Ғафлатлар ақлингни ғорат қилмишдир.

Осмон узилмайди. Ерга тушмайди.
Саволлар ким эрур? Жавоб ҳам кимдир?
Осмонни суяган тоғлар кўчмайди.
Шамоллар жумбоқдир, менинг сиримдир.

Муҳаббат аталгай менинг осмоним.
Осмонга термулиб, қўмсаб яшайман.
Ер кўтарар менинг товоним –
Вақтга эргашиб, чопишга шайман.

Тоғлардаги қорлар бежиз кўчмайди,
Шайтоннинг шогирди оқни қора, дер.
Осмонлар узилиб ерга тушмайди,
Икки карра икки – тўртдир, барибир
 
Бухоро фасллари 

Шоир Тошпўлат Аҳмадга

Бухорони севар баҳор, куз, қишлар.
Кўнгилни узатиб, кўнгилга тўлгин.
Бу манзилни кезсанг – синар ташвишлар,
Бухорога келиб, Бухоро бўлгин.

Бухорони севар баҳор куз, қишлар,
Орингни кўтарган минорларга боқ.
Бухорога келиб-кетган яхшилар –
Меҳрин минорларга қадагай узоқ.

Кўнглингни узатиб, кўнгилга тўлгин,
Сиғиниб қўл чўзгин, сен дала-тузга.
Ияриб чопгувчи маҳрами бўлгин –
Минорлар чўмилса Лаби Ҳовузга.

Бухорони кезсанг тинар ташвишлар,
Бу манзилга қору ёмғирлар кўнгай.
Бухорони кўриб, бўлсанг гар ришта –
Лайлаклари келиб бошингга қўнгай.

Бухорога келиб, бўлгин Бухоро,
Юзингни босавер ҳар бир ғиштига.
Шомларни эмизган саҳарлар аро
Юрагингни топшир, бу қадим ишққа…

* * *

Сеҳргар куз улкан боғларни кезгай,
Сарғаяди сархуш дарахтлар барги.
Таъбинг совуқ ҳаводан безгай,
Куз эса қозонин чаппа тўнкарди.

Тўкила бошлади барглар шовуллаб,
Шамолга ияриб роса тўзгайдир.
Куз бу гал олисдан булутни овлаб
Осмондаги дорга аста тизгайдир.

Гоҳида ёмғирлар қуяр томчилаб,
Кузги хашакларни томга қўйдирди.
Сени изғиринлар ўтар чимчилаб,
Эгнингга иссиқроқ кийим кийдирди.

Сарғайган гулзордан қочар капалак,
Ўрилмаган поя етимдек қақшар.
Сеҳргар бу кузнинг парвойи палак –
Хазонлар шамолни ўйнаб талашар.

Оламни маст этар кузнинг товуши –
Хазонларни санаб, асло толмайсан.
Қарғалар гоҳида солишар шовқин,
Қотган барг ёзувин ўқий олмайсан.

Барглар йиртилади парча ва парча,
Йўлакни талашиб ерга оқади.
Боғнинг четидаги чайла дарчадан,
Дамин ичга ютиб ҳайрон боқади.

Сойдан қочиб келган ариқча хафа –
Чорбоғдан ортига қайтиши гумон.
Ариқчага шўнғир уч-тўрт қурбақа,
Чирик меваларни судрайди сичқон.

Қуёшнинг тафти ҳам қолаётир кам,
Яланғоч новдалар кўкка етмайди.
Хазонларга боқиб қурийди тинкам –
Сеҳргар куз эса боғдан кетмайди.

Икки чумчуқ ўйнар новдада, ё Раб,
Кузга суйкалай деб, шамол елади.
Қувлашаётган икки чумчуққа қараб,
Яшасин муҳаббат, дегинг келади.

* * *

Ҳаёт ойна десанг, расминг кўрарсан,
Кимдир шодланади бўй-басти билан.
Арпа эксанг, бир кун арпа ўрарсан,
Шоли тегирмонда кечар пўстидан.

Сой тошса ёмғирдан, сел аталгайдир,
Бир-бирин суяшган, эл аталгайдир,
Суяшни билмаслар чарчаб, толгайдир,
Селлар босиб ўтар унинг устидан.

Дунёнинг макрига бўлмагин ҳайрон,
Макрни сотарлар гоҳ қиммат, арзон,
Макрдан маст бўлган, воҳ, битта нодон –
Суриниб йиқилса, кўрар дўстидан.

Инсоф сотилмайди, эҳсон қилинмас,
Инсофсиз дўст топмас, дўстга илинмас,
Гар тошни тишласанг: синмас, бўлинмас,
Тоғлар қум бўлгайдир шамол дастидан.

Ватандан яхши ёр бўлмагай, эй дўст,
Ватан – мангу дарахт, сўлмагай, эй дўст,
Рост сўзла, ростгўйлар ўлмагай, эй дўст,
Номардлар ўлгайдир сўзнинг ростидан.

Тақдир шаробини банда ичгайдир,
Ўнг томон ҳамиша чапдан қочгайдир,
Олманинг тагига олма тушгайдир –
Шафтоли термайсан жийда остидан.

Оқтов

Оқтовда чўққилар уйғонар ҳар тонг,
Офтоб нурин санчади тикка.
Сойдаги майсалар шамоллар билан
Кураш тушар бунда яккама-якка.

Бу ернинг қирлари тоққа суянар,
Мошинларни эмас, тулпорни суйгай.
Бу элнинг одами Ҳаққа сиғинар –
Кўнглини иймонга очиблар қўйгай.

Бу элда тулпорлар осмонга сакрар,
Пойга кўрса, ерга ётиб олмайди.
Селлару лойларни кесиб, сачратар,
Тўртбурчак мошиндай ботиб қолмайди.
Бу даштда қўриқчи содда чўпондир,
Ҳар кун қирни кезар қўйлари билан.
Келсанг гар, мартабанг сенинг – меҳмондир,
Кутиб олишарлар тўйлари билан.

Бу ернинг боласи полвондир, билсанг,
Давраларга тушгай кафтига туфлаб.
Кўтариб қўяди, агар йиқилсанг –
Кийиминг чангини қоқади пуфлаб.

Яратганни алқар яхши одамлар,
Оқтовга булоқлар бергани учун.
Оқтовни ҳам алқар бахши одамлар –
Осмонни кўтариб тургани учун.

Дунёни пойга дер, бу ернинг халқи,
Пойгада ҳеч ортда қолишмайдилар.
Дунёни суяган чўққилар ҳаққи –
Оқтовни дунёга алишмайдилар


 
"Хушхабар" шеърлар тўплами: xushxabar.pdf  


Сўровнома
Ёзувчилар уюшмаси Навоий вилояти бўлими фаолияти билан танишмисиз?
Мақолалар архиви
Фотолавҳалар
  • Иш тартиби
  • Обуна
Ўзбекистон Республикаси, Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, “Нуронийлар маскани”.
Почта индекси: 210100
Иш вақти: 09:00 - 18:00
Тушлик вақти: 13:00 - 14:00
Дам олиш куни: Шанба, Якшанба.
Алоқа рақами: 95-603-28-56
E-mail: navoiyijodkorlari@mail.ru
Веб-сайтни юритиш бўйича масъул: Тўйқулов Бекзод

Веб-сайт янгиликларидан бохабар бўлиб туришингиз учун қуйида кўрсатилган қаторга электрон манзилингизни киритинг ва обунани электрон манзилингизга юборилган хатдаги ҳавола орқали тасдиқланг:

Фойдали ҳаволалар